Προκήρυξη για το ΠΜΣ Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος


Πρόσκληση υποψηφίων για το ΠΜΣ Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Χρήσιμα Έγγραφα