Ανακοίνωση συνέντευξης 2017-18


Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Α1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας (δίπλα από τη Γραμματεία του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος για το Α.Ε 2017-2018.