Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος”. Δείτε περισσότερα στο σχετικό σύνδεσμο: http://www.civil.teilar.gr/stedp