Ντάσιου Κωνσταντίνα Πανεπιστημιακός Υπότροφος      
Καλογιάννης Γρηγόριος Πανεπιστημιακός Υπότροφος