Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον


Σκοπός του μαθήματος είναι να εξειδικευτούν οι σπουδαστές στις σύγχρονες τεχνολογίες εναρμόνισης των οδικών δικτύων και των τεχνικών έργων οδοποιίας στο περιβάλλον, με κεντρικό άξονα τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, της αισθητικής των έργων και της αειφορίας. Η διαχείριση των οδικών υποδομών κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και κατά το στάδιο λειτουργίας τους, αποτελεί στον σύγχρονο κόσμο, απαραίτητο προαπαιτούμενο για τα έργα του είδους. Είναι αδήριτη ανάγκη, η αντιμετώπιση των οδικών υποδομών ως κατασκευές ενσωματωμένες κατά το δυνατόν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Με άλλα λόγια, ο άξονας διαχείρισής τους θα πρέπει να είναι περιβαλλοντικός και κατ’ επέκταση ανθρωποκεντρικός. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθοδολογίες αισθητικής και «πράσινης» ενσωμάτωσης στο περιβάλλον.

Υπεύθυνος μαθήματος Γρηγόριος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής / Δρ. Πολιτικός Μηχανικός