Ιωάννης Χουλιάρας, Καθηγητής / Δρ Πολιτικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684533, Fax: +30-2410 684306
e-mail: xouliar@teilar.gr


Υπεύθυνος μαθημάτων Π.Μ.Σ.:

  • Ερευνητική Μεθοδολογία
  • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Διπλωματική εργασία: ¨Παραγωγικότητα των εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών: Μελέτες για τη Βελτίωσή της¨, 1980.
  • Πτυχίο Μάστερ, Πανεπιστήμιο του ASTON στο Birmingham της Αγγλίας, γνωστικό αντικείμενο: ¨Διαχείριση Κατασκευών και Οικονομικά¨, Dissertation: “Optimal capacity expansion of a rolling stock maintenance department”, 1982.
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής): “Υδραυλική Διάβρωση. Μελέτη της Διαβρωσιμότητας των Συνεκτικών Γεωϋλικών”. Βαθμός: ¨Άριστα¨, 2000.