Κανονισμός Σπουδών


Το Γενικό Τμήμα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (πρών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας του ΤΕΙ Θεσσαλίας) λειτουργεί αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
Ο παρών κανονισμός σπουδών περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για το αντικείμενο, τις υποδομές, τη λειτουργία, και το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.