Κανονισμός Σπουδών


Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Λάρισας του ΤΕΙ Θεσσαλίας λειτουργεί αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος».
Ο παρών κανονισμός σπουδών περιλαμβάνει τις βασικές πληροφορίες για το αντικείμενο, τις υποδομές, τη λειτουργία, και το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ.