Γεώργιος Παπαπολυμέρου, Καθηγητής / Δρ Χημικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684428, Fax: +30-2410 684333
e-mail: papapoly@teilar.gr


Υπεύθυνος μαθημάτων Π.Μ.Σ.:

  • Προηγμένες Μέθοδοι Διαχείρισης Υγρών και Αέριων Αποβλήτων Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Εκπαίδευση:

Πτυχίο Χημικού Μηχανικού: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας – Berkeley, Δεκέμβριος 1979
Διδακτορική Διατριβή: Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Επιστήμης Υλικών (Department of Chemical Engineering and Material Science), Πανεπιστήμιo Μιννεσότας, Δεκέμβριος 1985 Θέμα Διδακτορικής διατριβής : “Kinetics of Small Molecules on Pt Group Metals”