Δημήτριος Δημάκας, Εξωτερικός Συνεργάτης / Δρ. Γεωπόνος