Ευαγγελία Φαρσιρώτου, Καθηγήτρια / Δρ Πολιτικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684530, Fax: +30-2410 684306
e-mail: efars@teilar.gr


Υπεύθυνος μαθημάτων Π.Μ.Σ.:

  • Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών Υδατορρευμάτων
  • Αντιπλημμυρική Προστασία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή εργασία: ¨Μεταφορά Φερτών Υλικών¨, 1996.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικών Έργων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, γνωστικό αντικείμενο: ¨Υδραυλική Μηχανική¨, 1997.
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος):“Αριθμητική και Πειραματική Μελέτη Φαινομένων Διάβρωσης σε Υδατορρεύματα”. Βαθμός: ¨Άριστα¨, 2000