Γιάννης Ν. Κοντός Δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Μεταδ/κός ΕρευνητήςTηλ.: +30-2410 612654, +30-6973088022,
e-mail: ykontos81@gmail.com & ykontos@teilar.gr


Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού*, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2005). Λίαν Καλώς (7.01/10). Θέμα διπλωματικής διατριβής: “Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Υδροφορέα με Προβλήματα Ρύπανσης, με Χρήση Γενετικών Αλγορίθμων” (διάκριση σε διαγωνισμό της “Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ)” και απονομή Ά Επαίνου, 2007). *Ορκομωσία 24-03-2005
  • Διδακτορικό Δίπλωμα*, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (2013), με θέμα: “Βελτιστοποίηση Διαχείρισης Ρηγματωμένων Παράκτιων Υδροφορέων με Προβλήματα Ρύπανσης”. ΑΡΙΣΤΑ με διάκριση. Η εκπόνηση της διατριβής υποστηρίχθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με υποτροφία στην ειδικότητα “Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”. **Παρουσίαση 16-09-2013, Αναγόρευση 17-12-2013