Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ...Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα – Σεμινάριο παρουσίασης των ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΕ, σε συνεργασία με την ΜΙΚΕ by DHI. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε, την Τετάρτη 22 […]

Επιστημονική Ημερίδα – Σεμινάριο παρουσίασης των ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΙΚΕ