Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Κατάταξης Υποψηφίων Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» M.Sc.: “Advanced Environmental Management Technologies in Engineering Works” για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση Κατάταξης Υποψηφίων Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018