Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων στο ΠΜΣ “Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος” του Γενικού Τμήματος Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έως την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΤο Γενικό Τμήμα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών ...