Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Α1 του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας (δίπλα από τη Γραμματεία του Τμήματος) θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη των υποψηφίων φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος για το Α.Ε 2017-2018.

Ανακοίνωση συνέντευξης 2017-18


Πρόσκληση υποψηφίων για το ΠΜΣ Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. με έδρα τη Λάρισα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό […]

Προκήρυξη για το ΠΜΣ Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος