Τι προσφέρει το πρόγραμμα


  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης  Περιβάλλοντος
  • Ταχύρυθμη εξειδίκευση διάρκειας ενός έτους
  • Προσιτά δίδακτρα (€2.300) σε τρεις ισόποσες δόσεις
  • Βιβλιογραφική και εργαστηριακή υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών
  • Διεπιστημονική γνώση και έρευνα στη διαχείριση του περιβάλλοντος