Γρηγόριος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής / Δρ. Πολιτικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684444
e-mail: papageor@teilar.gr


Υπεύθυνος μαθημάτων Π.Μ.Σ.:

  • Εναρμόνιση Οδικών Υποδομών στο Περιβάλλον

Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2000.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, γνωστικό πεδίο: ¨Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής¨, 2012.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, γνωστικό πεδίο: ¨Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων¨, 2014.
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Συγκοινωνιακός Τομέας): “Βελτιστοποίηση Αναβάθμισης και Συντήρησης Οδικού Δικτύου μέσω Αξιολόγησης Λειτουργικών και Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών ”. Βαθμός: ¨Άριστα¨, 2010.