Παντελής Σιδηρόπουλος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος / Δρ. Πολιτικός Μηχανικός