Προχωρημένη Γεωτεχνική – Προσομοιώσεις


Σκοπός του μαθήματος είναι η  μελέτη, ο σχεδιασμός  και η κατασκευή  ειδικών γεωτεχνικών έργων και γεωκατασκευών με οικολογικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Ο κύκλος των εργασιών που συνδέεται με τις κατασκευές αυτού του είδους έργων είναι πολυσύνθετος και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πρέπει να συνδυάσει τόσο το αντικείμενο των έργων του Πολιτικού Μηχανικού όσο και τις σύγχρονες περιβαλλοντικές απόψεις.

Υπεύθυνος μαθήματος: Νικόλαος Αλαμανής, Επίκουρος Καθηγητής / Δρ Πολιτικός Μηχανικός