Νικόλαος Αλαμανής, Καθηγητής ΕφαρμογώνTηλ.: +30-2410 684538, Fax: +30-2410 684306
e-mail: alam@teilar.gr


Διδάσκων στο μάθημα Π.Μ.Σ.:

  • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Διπλωματική εργασία Διατμητική Αντοχή Λιγνιτών Πτολεμαιδος 1987
  • Μεταπτυχιακές σπουδές, D.E.A./ DIPLOME ETUDES APPROFONDIES Στον τομέα της Εδαφομηχανικής Κατασκευών στο Παρίσι .Στο μεταπτυχιακό Τμήμα συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια PARIS VI SORBONNE ECOLE NATIONALE DE PONTS ET CHAUSSEES ECOLE CENTRALE PARIS, Γνωστικό Αντικείμενο: “LOI HYPERBOLIQUE DE DUNCAN COMPARAISON ENTRE SP5 ET L’EXPERIENCE” 1991.
  • Υποψήφιος Διδάκτωρ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής . Το θέμα της διδακτορικής διατριβής εντάσσεται στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ .