Νικόλαος Αλαμανής, Επίκουρος Καθηγητής / Δρ Πολιτικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684538, Fax: +30-2410 684306
e-mail: alam@teilar.gr


Διδάσκων στο μάθημα Π.Μ.Σ.:

  • Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

Εκπαίδευση:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού: Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.(NTUA). Διπλωματική εργασία: “Διατμητική Αντοχή Λιγνιτών Πτολεμαΐδας”, 1987
  • Μεταπτυχιακές σπουδές: D.E.A./ Diplome d’ Έtudes Approfondies στον τομέα της Εδαφομηχανικής και Κατασκευών στο Παρίσι. Στο μεταπτυχιακό Τμήμα συμμετείχαν τα Πανεπιστήμια Paris VI Sorbonne, Ecole Nationale de Ponts et Chaussées, Ecole Centrale Paris. Θέμα μεταπτυχιακής διπλωματικής: “Loi hyperbolique de Duncan. Comparaison entre SP5 et l’expérience”, 1991
  • Διδακτορική διατριβή στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, του Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Π. Ντακούλα. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: “Επίδραση της χωρικής μεταβλητότητας των ιδιοτήτων του εδάφους στις μόνιμες σεισμικές μετατοπίσεις οδικών πρανών”, 2017. Ανακήρυξη σε διδάκτορα του Π.Θ στις 29 Οκτωβρίου 2017 με βαθμό Άριστα.