Απόφοιτοι ΠΜΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 1. Αγορογιάννης Ζήσης
 2. Δριστέλα Αγγελική
 3. Κόκκινος Γεώργιος
 4. Κούριας Δημήτριος
 5. Kurti Islam
 6. Λαβού Παρασκευή
 7. Λαγούδη Δόμνα
 8. Μάντζαρης Ιωάννης
 9. Μότσια Λυδία
 10. Μπανιός Κωνσταντίνος
 11. Μπουκουβάλας Δημήτριος
 12. Ξαφούλης Νικόλαος
 13. Παρασκευαΐδου Μαρία
 14. Πασχάλης Ευάγγελος
 15. Σακκάς Θάνος
 16. Τάτσης Νικόλαος
 17. Τιβικέλης Βασίλειος