Ξενοφών Σπηλιώτης, Καθηγητής / Δρ Χημικός ΜηχανικόςTηλ.: +30-2410 684330, Fax: +30-2410 684333
e-mail: spil@teilar.gr


Υπεύθυνος μαθημάτων Π.Μ.Σ.:

  • Υλικά Τεχνικών Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος

Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πτυχιακή εργασία: ¨Οργανωτική Δομή της Επιχείρησης Α. Πετζετάκις¨, 1979.
  • Master in Science, Σχολή Χημικών Μηχανικών, UMIST, γνωστικό αντικείμενο: ¨Condensation of miscible liquids¨, 1981.
  • Διδακτορική Διατριβή, Σχολή Χημικών Μηχανικών, UMIST: “Immiscible liquids¨, 1983.