Στυλιανός Λαμπρακόπουλος, Επιστημονικός ΣυνεργάτηςTηλ.: +30-2410 684333, Fax: +30-2410 684333

e-mail: slamprako@gmail.com


Εκπαίδευση:

  • Πτυχίο Χημικού, Τμήμα Χημείας, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διπλωματική εργασία: “ Μελέτη της προσρόφησης Καδμίου- Ψευδαργύρου- Χαλκού σε σερπεντίνη”, 1996.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γνωστικό αντικείμενο: “Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών”, 1999.
  • Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών): “Μελέτη δομής και ιδιοτήτων αγώγιμων πολυμερών της πυρρόλης και τεχνολογικές εφαρμογές αυτών”. Βαθμός: Άριστα, 2008.