Επιστημονική διάλεξη “Παρακολούθηση- Monitoring παραμέτρων φυσικών υδατορρευμάτων”


Στα πλαίσια του μαθήματος «Περιβαλλοντική Διαχείριση Φυσικών
Υδατορρευμάτων», θα πραγματοποιηθεί επιστημονική διάλεξη από τον
Καθηγητή και Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικοϋδραυλικής &
Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
& Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
κ. Άρη
Ψιλοβίκο
με θέμα: « Παρακολούθηση- Monitoring παραμέτρων
φυσικών υδατορρευμάτων»,
την Παρασκευή 10-01-2020 και ώρα
16.00 στην αίθουσα Α1 του Π.Μ.Σ..